Prijzen van koudemiddelen blijven stijgen – 13.04.2018

Wat brengt de (nabije) toekomst?

De aankoopprijzen van F-gassen zijn sedert geruime tijd enorm gestegen.
Diverse berichten geven aan dat hiermee het verhaal nog niet ten einde is. Deze koudemiddelen zullen op korte en middellange termijn nog meer onderhevig zijn aan prijsverhogingen.

Wat is de reden hiervan?

De strenge Europese regels rond het terugfaseren van F-gassen zorgt voor schaarste. Deze regels zijn vanaf 2018 nog strenger geworden.
De steeds strengere milieuwetgeving in China inzake grondstoffenwinning en productie van chemische componenten heeft ook een invloed op de productie van F-gassen.
Enkele producenten hebben aangekondigd te zullen stoppen met commercialisatie van hoge GWP-koudemiddelen voor de Europese markt en zich te concentreren op de commercialisatie van lage GWP-koudemiddelen.

 

<< Terug naar het overzicht